Rotary-Houthalen Home Page


· Home  · Doelstellingen  · Gemeenten  · History  · Vergaderplaats 

· Bestuur  · Leden  · Maandoverzicht  · Realisaties  · Verslagen  · Links

Golfcup


Houthalen   Zolder   Zonhoven  

Heusden-ZolderHeusden-Zolder is een middelgrote gemeente in het hart van Limburg. De gemeente heeft een oppervlakte van 5.322 ha en heeft net geen 30.000 inwoners. Ze ontstond op 1 januari 1977 door de fusie van de zelfstandige gemeenten Heusden en Zolder, en werd verdeeld in acht kerkdorpen, m.n. Heusden-Centrum, Zolder-Centrum, Berkenbos, Boekt, Bolderberg, Eversel, Lindeman en Viversel.

Tot aan de fusie gingen beide gemeenten hun eigen weg. Heusden wordt voor het eerst vermeld als "Husden" in 1219 in een akte van schenking van de soevereine graaf van Loon aan de abdij van Corbie. In zijn lange bestaan heeft Zolder zijn naam meermaals zien wijzigen van Suerle over Suylre en later van Solre over Soldre naar Zolder. Zijn geschiedenis hangt nauw samen met deze van de zelfstandige Heerlijkheid Vogelsanck, die zich uitstrekte over de gemeenten Zolder, Zonhoven, Houthalen, en grote delen van Heusden, Hasselt, Genk en Peer, en waarvan het historisch waterslot Vogelsanck in Zolder het centrum was. Tussen 1187 en 1797 werd vanuit dit imposant kasteel de regio Midden-Limburg, of het "Land van Vogelsanck" bestuurd.

Tot bij de eeuwwisseling bleven zowel Heusden als Zolder kleine landelijke Kempense dorpen. Hun aanzien veranderde grondig toen in het begin van de 20ste eeuw de Limburgse steenkolen werden ontdekt. De mijn van Zolder, waarvan de ontginning startte in 1923, zorgde voor nieuwe werkgelegenheid. Het aantal inwoners van beide dorpen werd meer dan verdubbeld. Migranten kwamen. Eerst Polen, Italianen en Spanjaarden, later Turken.
Heusden-Zolder dankt zijn internationale bekendheid aan de aanwezigheid van het autocircuit van Zolder-Terlamen, dat in 1963 werd gebouwd, en dat jaarlijks ruim 700.000 bezoekers ontvangt. Het is de grootste toeristische publiekstrekker van de provincie.

           


Heusden-Zolder heeft tevens grote stukken heide, natuurreservaten, meren en bossen ongeschonden weten te bewaren, en vormt alzo een groene long voor de Limburgse hoofdplaats Hasselt. Een goed uitgerust cultuurcentrum zorgt voor een geanimeerd cultureel leven.
Vooral in Heusden hebben zich een actieve handelskern en verscheidene belangrijke scholen gevestigd, terwijl de deelgemeente Zolder meer de toeristische weg is ingeslagen. Het toeristisch gebeuren speelt zich vooral af in het kerkdorp Bolderberg nabij de vijvers van Terlamen, het circuit van Zolder en het Domein Bovy.