Rotary-Houthalen Home Page


· Home  · Doelstellingen  · Gemeenten  · History  · Vergaderplaats 

· Bestuur  · Leden  · Maandoverzicht  · Realisaties  · Verslagen  · Links

Golfcup


Doelstellingen

Rotary is een wereldwijde organisatie waarvan de leden dienstvaardigheid ten opzichte van de andere essentieel achten.

Deze "levensfilosofie" wordt omschreven in 4 doelstellingen :

 • Het ontwikkelen van echte vriendschapsbanden onder de clubleden met het oog op het samen dienen van het algemeen belang;


 • Het beleven van een hoogstaande ethiek in het beroepsleven, die tot uiting komt in de onkreukbaarheid en correctheid bij de uitoefening van het beroep;


 • De realisatie van het Rotary Ideaal van dienstbetoon in het persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven en in zaken- en beroepsrelaties. Het bevorderen met alle middelen van de internationale verstandhouding, de goodwill en de wereldvrede;


 • Het tot stand brengen van hartelijke betrekkingen onder de vertegenwoordigers van verschillende beroepen, waardoor ÚÚn grote wereldbeweging van dienstbetoon tot stand gebracht wordt.


 • De rotarische doelstellingen en idealen kunnen langs verschillende wegen worden nagestreefd :

 • de persoonlijke inzet bij menslievende activiteiten
 • het zoeken naar een blijvende dialoog en naar permanente contacten met de jeugd
 • het bevorderen van een familiale, professionele en sociale ethiek
 • de bekommernis om begrip en verstandhouding van mens tot mens en tussen de naties
 • Als men bij "de beschikbaarheid voor dienstverlening" kijkt naar de kern in de slogan, blijven tijdloze principes als bezorgdheid en hulpvaardigheid ten opzichte van anderen, altru´sme, bescheidenheid, verdraagzaamheid, begrip en wereldvrede over.
  Dit zijn karaktertrekken eigen aan elke mens, die deze naam waardig is.

  Als club willen we aantonen dat we nog geloven in idealen, en deze waar willen maken in onze gemeenschap.